Jak działa kasa fiskalna?

Przepisy dotyczące kas fiskalnych w Polsce zmieniają się dynamicznie z roku na rok. Liczba przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy cały czas się zmniejsza. Czym są kasy rejestrujące i w jaki sposób działają? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule!

Person using pos terminal at the cafe

Czym jest kasa fiskalna?

Kasa rejestrująca, zwana potocznie kasą fiskalną, to urządzenie zapamiętujące kwoty netto, brutto i VAT (według aktualnie obowiązujących stawek) każdej poszczególnej transakcji z doby sprzedaży. Wszystkie te dane są umieszczane na koniec dnia do raportu dobowego – pełnego (każda transakcja osobno) oraz skróconego (podającego tylko łączne sumy). Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do raportu jest niemożliwe.
Na polskim rynku dostępne są różne rodzaje kas rejestrujących. Najczęściej spotykanymi są:

  • ECR (Electronic Cash Register) – bardziej prymitywne, wymagające bezpośredniej obsługi kasjera, o bardzo ograniczonej pojemności pamięci RAM,
  • POS (Electronic Point of Sale) – tzw. kasy komputerowe, o dużych możliwościach konfiguracji i bardziej rozbudowanych funkcjach.

Jak działa kasa fiskalna?

Kasa rejestrująca jest olbrzymim ułatwieniem zarówno dla kasjera (który nie musi samodzielnie zapisywać danych transakcji i wykonywać obliczeń), jak i kupującego (który z kolei nie musi czekać). Większość kas fiskalnych dostępnych obecnie na rynku jest wyposażona w bazy danych, do których wprowadzane są dane dotyczące towarów oferowanych w sklepie. Kasjer wpisuje kod produktu bądź kasuje kod kreskowy za pomocą czytnika, a po zeskanowaniu wszystkich drukuje paragon fiskalny, który wyszczególnia wszystkie towary (w tym ich ceny netto, brutto i należny podatek VAT). Pod koniec pracy generuje raport dobowy, który zawiera informacje dotyczące całej sprzedaży z danego dnia, umożliwiając wprowadzenie do systemu księgowego. Niektóre kasy fiskalne umożliwiają również automatyczną transmisję danych do systemu.

Podsumowanie

Posiadanie kasy rejestrującej jest obowiązkiem niemal każdej firmy, która dokonuje transakcji z osobami fizycznymi. Warto wiedzieć, jakie są jej rodzaje i na czym polega jej działanie, aby efektywniej z niej korzystać.